Hitsaus

Hitsaukset nopeasti ja tehokkaasti

Hämeen koneis­tus & kun­nos­s­api­to palvelee tilaa­jia koneis­tet­tavi­in kap­paleisi­in liit­tyvässä hit­sauk­ses­sa, kor­jaushit­sauk­ses­sa, teol­lisu­u­den osavalmis­tuk­ses­sa ja kat­tavasti myös muis­sa hit­saustöis­sä. Valmis­tamme haas­ta­vatkin kap­paleet ja rak­en­teet tilaa­jan toivei­den mukaan oma­l­la konepa­jal­lamme hyvien yhteyk­sien päässä Ter­vakoskel­la sekä liikutelta­van kalus­tomme ansios­ta asi­akkaan luona mis­sä päin Suomea tahansa.

Asiantuntevaa hitsauspalvelua

Hit­saamme ammat­ti­taidol­la eri­laisia mate­ri­aale­ja, kuten rautaa, ruos­tu­ma­ton­ta terästä, haponkestävää terästä ja alu­mi­inia. Käytössämme ovat monipuoliset menetelmät mukaan lukien puikko­hit­saus, nopea ja tehokas MIG/­MAG-hit­saus sekä esimerkik­si alu­mi­inien työstöön sovel­tu­va TIG-hit­saus. Hit­sauk­set suorit­taa aina siihen pätevöi­tynyt henkilökun­tamme, jol­la on voimas­sa ole­vat luokat vaa­tivi­inkin kohteisi­in. Meil­lä hit­sauk­sen jäl­ki on taa­tusti laadukasta!

 Hämeen Koneistus & Kunnossapito toteuttaa myös vaativat teräsrakenteet ja muut koneen osien koneistukset

Hämeen Puhallus & Saneeraus Oy

Soimasuontie 9
12400 Tervakoski

Y-tunnus: 2825236-5

Töiden vastaanotto

Pasi Koliseva
040 7670960
pasi.koliseva@hakoku.fi

Laskutus

Teemu Koreemäki
040 5625001
teemu.koreemaki@hakoku.fi

© Hämeen Koneistus & Kunnossapito

Kotisivut yritykselle helpotkotisivut.fi