Koneistus

Koneistukset yli 15 vuoden kokemuksella

Toteu­tamme koneis­tustyöt ammat­ti­taidol­la, ja valmis­tamme sekä yksit­täiskap­palei­ta että pien­sar­jo­ja teol­lisu­u­den yri­tyk­sille ja eri toimi­alo­jen pienyrit­täjille. Laa­jan yhteistyöverkos­tomme ansios­ta pystymme tarvit­taes­sa toteut­ta­maan myös suurem­pia sar­jo­ja. Työstämme koke­neesti eri­laisia mate­ri­aale­ja, kuten rautaa, ruos­tu­ma­ton­ta terästä, haponkestävää terästä, alu­mi­inia, muove­ja, punamet­alle­ja, titaa­nia ja teflon­la­sia. Ammat­ti­taitoisen henkilökun­tamme ja nykyaikaisen sekä monipuolisen konekan­tamme ansios­ta valmis­tamme laadukkai­ta ja kestäviä osia ja osakokon­aisuuk­sia haas­tavi­inkin kohteisiin.

Konekantamme

  • Man­u­aal­isorvi 620x1500
  • Man­u­aal­isorvi 720x3000
  • Man­u­aali­aar­po­ra 1250x1250x1550 max. 3000 kg
  • Kiilau­rapistin
  • Hiomakoneet
  • Kier­re­työka­lut 1 mm52 mm sekä tuumaiset rc/npt/r/unc/bsw/nptf/npsf/unf/bsf noin 2 ” asti (Lisäk­si myös erikoiset välikoot tuumaisi­in ja mil­lisi­in kierteisi­in onnistuvat.)

Aarporaus, sorvaus ja hitsaus

Hämeen koneis­tus & kun­nos­s­api­to toteut­taa koneis­tuk­set ammat­ti­taidol­la ja tarvit­taes­sa nopeal­lakin aikataul­ul­la. Teemme aar­po­rauk­set, sor­vauk­set ja hit­sauk­set pieni­in ja suuri­in työkap­paleisi­in äärim­mäisen tarkasti ja viimeis­tellysti. Konekan­tamme sovel­tuu sekä pehmei­den että kovien mate­ri­aalien työstämiseen.

Toteu­tamme ali­hank­in­tana myös eri­laiset pin­takäsit­te­lyt valmis­tami­imme ja huoltami­imme osi­in ja tuot­teisi­in. Meiltä saat kokon­ais­val­taiset kun­nos­tuk­set, kuten hiekka­puhal­luk­set, maalauk­set, sinki­tyk­set, pas­sivoin­nit ja eloksoinnit.

Tilaa Hämeen koneistukselta & kunnossapidolta vaativat teräsrakenteet ja muut koneen osien koneistukset

Hämeen Puhallus & Saneeraus Oy

Soimasuontie 9
12400 Tervakoski

Y-tunnus: 2825236-5

Töiden vastaanotto

Pasi Koliseva
040 7670960
pasi.koliseva@hakoku.fi

Laskutus

Teemu Koreemäki
040 5625001
teemu.koreemaki@hakoku.fi

© Hämeen Koneistus & Kunnossapito

Kotisivut yritykselle helpotkotisivut.fi